08 - 519 72 202
info@flugfiskebosnien.se

Hur är säkerhetsläget i Bosnien?

Hur är säkerhetsläget i Bosnien?

Den personliga säkerheten är relativt god i hela Bosnien och Hercegovina. Överfall och rån riktade mot utlänningar är sällsynta. Säkerhetssituationen är snarlik den i de flesta andra europeiska länder.