08 - 519 72 202
info@flugfiskebosnien.se
FISKARTER
Harr
Öring
FLODEN


Sanica ligger i den nordvästra delen av Bosnien och är den vänstra bifloden till Sana.

Tack vare en bredd på 10-25 meter, ett relativt grunt vattendjup och långsamt strömmande passager med utrinnande grussträckor är den mycket väl lämpad att vada. Men det finns också platser med pooler som kan vara upp till 4 meter djupa.

Tre källor förser Sanica med friskt, klart och kallt vatten året runt. Stark vegetation och rikligt insektsliv ger en näringsrik livsmiljö för den inhemska harren och öringen.

Sanica är också känt för sin utmärkta ytaktivitet, vilket gör denna flod till en hotspot för torrflugsfiskare.

Om du håller ögonen öppna har du goda möjligheter att se hela harrstim i strömmen. Det är inte ovanligt att fånga harr över 50cm!

NYTTIG INFO


SÄSONG

Flugfiskesäsongen vid floden Sanica börjar den 1 mars och är öppen till slutet av året.

SPÖN
Spön i klass #3 – 5 rekommenderas.
Gällande leader är regeln “så tunn som möjligt”, men du bör inte gå under gränsen på 0,12 mm, eftersom du måste räkna med att få en 50+ cm fisk när som helst..


FLUGOR
Endast hullingfria torrflugor, nymfer och streamers får användas.

I fluglådan ska du ha olika stadier av dagsländor, bäcksländor och caddisflugor.